شیمی و محیط زیست

اخبار

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران

هفتمین سمینار شیمی و محیط زیست ایران در تاریخ 4 و 5 شهریورماه 1394 در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…(عج) برگزار گردید. با پيشرفت جوامع و گسترش روز افزون صنايع مختلف در جهان، محیط زیست با خطر جدي آلودگي به…